Afspraken over goede zorg en huisvesting voor ouderen in Vlaardingen

Verschillende samenwerkende partijen op het gebied van wonen en zorg hebben een intentieovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomst spreken de partijen uit intensief samen te werken om ervoor te zorgen dat goede zorg en huisvesting voor ouderen in onze stad wordt gerealiseerd. Met het toenemende aantal ouderen is dit een fikse uitdaging waar de samenwerkende partners zich hard voor gaan maken.

Nederland, en ook Vlaardingen, vergrijst. De groep 75+’ers verdubbelt tot aan 2040. Als gemeente vinden we het belangrijk dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen in een passende en prettige woning, in een fijne leefomgeving met waar nodig zorg en ondersteuning. Als thuis wonen niet meer gaat, is het belangrijk dat er voldoende verpleegzorgplekken zijn. De komende jaren dreigt er in onze stad een tekort aan verpleegzorgplekken te ontstaan.

De opstellers van de intentieovereenkomst zijn naast de gemeente Vlaardingen: DSW Zorgkantoor, Zonnehuisgroep Vlaardingen, Argos Zorggroep, Frankelandgroep, Cedrah, Rogplus, Woningstichting Samenwerking en stichting Waterweg Wonen. Namens de gemeente Vlaardingen ondertekenden wethouder Ivana Somers en wethouder Jacky Silos. 

Bron: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Afspraken_over_goede_zorg_en_huisvestiging_voor_ouderen_in_Vlaardingen