Advies Gezondheidsraad ‘Screening op huidkanker’ van 5 juli 2022

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland en heeft van alle kankersoorten het grootste aantal nieuwe gevallen per jaar.

De Gezondheidsraad bevestigt dat huidkanker een belangrijk gezondheidsprobleem is. Tegelijkertijd constateert de Raad dat de ziektelast voor de meest voorkomende huidkankersoorten relatief gering is en dat de overlevingskans met de huidige opsporing van mensen met verdachte plekjes hoog is. Het zorgtraject voor huidkanker, zowel de diagnostiek als de behandeling, is in Nederland goed ingericht. Er is onvoldoende bewijs dat een landelijk programma voor huidkankerscreening meer voordelen met zich mee zou brengen dan nadelen, zo concludeert de Gezondheidsraad. Bij nadelen kan worden gedacht aan foutpositieve en foutnegatieve uitslagen, overdiagnose en overbehandeling.

De Gezondheidsraad adviseert dan ook geen landelijk bevolkingsonderzoek in te voeren, maar vooral in te zetten op voorlichting over de risico’s van blootstelling aan uv-straling, alsmede op activiteiten die gericht zijn op gedragsverandering.

De komende maanden beraadt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers, zich op een reactie op het advies.

Bron: Rijksoverheid