Aanpassing inkomensgrens voor tegemoetkoming meerkosten

Inwoners van Vlaardingen hadden tot en met 2021 recht op een tegemoetkoming voor hoge ziektekosten als zij een laag inkomen hadden. Tussen 2018 en september 2022 is bij de berekening van deze tegemoetkoming een verkeerde inkomensgrens gebruikt voor mensen vanaf de pensioenleeftijd (AOW en/of pensioen). Voor inwoners uit Maassluis en Schiedam geldt de tegemoetkoming nog steeds.

De mensen die het betreft, kunnen vanaf 19 oktober a.s. alsnog de tegemoetkoming aanvragen.

De tegemoetkoming meerkosten is voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Mensen konden onder bepaalde voorwaarden een jaarlijks bedrag (tegemoetkoming) aanvragen voor de extra kosten die zij hebben gemaakt. Bijvoorbeeld voor kosten voor zorg en ondersteuning, vervoer, hulpmiddelen en aanpassingen. De tegemoetkoming bedraagt tussen de €100 en €400 per jaar.

Rogplus is de organisatie die de regeling voor de gemeentes uitvoert. Algemeen directeur Anton van Genabeek: “Vanaf 2018 tot en met september 2022 hebben we een fout gemaakt bij het berekenen van de inkomensgrenzen voor gepensioneerden. We zijn geschrokken van deze fout, we realiseren ons dat hiermee een bepaalde groep mensen tekort is gedaan. Dat gaan we natuurlijk zo snel mogelijk oplossen.”

Het volledige artikel kunt u hier lezen: https://www.rogplus.nl/over-rogplus/nieuws/aanpassing-inkomensgrens-voor-tegemoetkoming-meerkosten