Aanleg WarmtelinQ in volle gang

WarmtelinQ is een ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen. De afgelopen maanden zijn al verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo is, om ruimte te maken voor het aanleggen van de leidingen, een aantal bomen en struiken verwijderd. Daarnaast worden op vier plaatsen bouwkuipen gebouwd ter voorbereiding van de ondergrondse boringen.

Op dinsdag 29 november is de aannemer gestart met de bouw van een bouwkuip ter hoogte van de Zwaluwenflat. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting circa vijf werkdagen in beslag nemen en brengen overlast met zich mee. Het inbrengen van damwandplanken zal in de omgeving hoorbaar zijn. Ook is het mogelijk dat in de directe omgeving trillingen kunnen worden gevoeld. Grote problemen worden echter niet verwacht. 

De ondergrondse leiding zelf wordt in januari op twee plaatsen aangebracht door middel van een boring. Na afloop van deze werkzaamheden worden alle bouwkuipen weer verwijderd. Vanaf half januari worden vervolgens op diverse andere plekken soortgelijke werkzaamheden uitgevoerd.

Na afronding van het werk wordt de openbare ruimte hersteld of opnieuw ingericht. De bomen, struiken en planten die voor de aanleg zijn verwijderd, komen dan terug. Dit zal niet altijd op dezelfde plek zijn, omdat bomen met diepe wortels de leidingen kunnen beschadigen. Niet alleen het groen dat er al stond wordt hersteld of gecompenseerd, er komt ook nieuw groen bij. Op deze manier draagt WarmtelinQ bij aan de vergroening van pleinen in de gemeente Vlaardingen.

Meer informatie: https://www.warmtelinq.nl/

Bron: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Aanleg_WarmtelinQ_in_volle_gang