Aanleg rotonde Van Hogendorplaan/Rotterdamseweg gestart

De nieuwe rotonde is naar verwachting op 10 juli 2022 klaar.

Niet alleen auto´s, maar ook fietsers kunnen straks gemakkelijker en veiliger doorrijden, want op de rotonde hebben fietsers voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Daarnaast krijgen de fietspaden rijwielvriendelijke trottoirbanden. Als een fietser de bocht verkeerd inschat en uit balans raakt, helpt een schuine stoeprand om overeind te blijven. Ook de oversteekmogelijkheden voor voetgangers worden beter. Op meerdere plaatsen kan veilig en overzichtelijk overgestoken worden. 

Het midden en de zijvlakken van de rotonde krijgen kleurige beplanting. Voor het realiseren van de rotonde moeten helaas vier bomen gekapt worden. Het goede nieuws is dat er veertien bomen terugkomen op en in de omgeving van de rotonde.

Tot half juli sluit de aannemer de toegang tot de Sneeuwbalstraat volledig af. De aannemer heeft de rijbanen op de Van Hogendorplaan, ter hoogte van de werkzaamheden, inmiddels tijdelijk teruggebracht tot één rijbaan. Het winkelcentrum en de parkeerplaats blijven bereikbaar via de Seringenstraat. Het verkeer op de Van Hogendorplaan wordt tijdens de aanleg van de rotonde geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Ook komen op tekstwagens adviezen voor omleidingsroutes, zodra het echt te druk wordt met verkeer. Tijdens alle fases wordt een omleiding aangegeven voor voetgangers, fietsers en het gemotoriseerde verkeer.