Aanleg rijbaanscheiding op Floris de Vijfdelaan gepland

Op de Floris de Vijfdelaan wordt doorgaans relatief hard gereden. Dit blijkt onder andere uit meldingen van inwoners en uit metingen. Ook is het lastig voor voetgangers om de Floris de Vijfdelaan veilig over te steken. De gemeente wil de verkeerssituatie hier verbeteren door het aanleggen van een verhoogde rijbaanscheiding en een verhoogde oversteekplaats. De verhoogde rijbaanscheiding remt de snelheid van het verkeer en de verhoogde oversteekplaats maakt oversteken veiliger.

Er was een verhoogde rijbaanscheiding geplaatst, maar die is later weer verwijderd. De reden van de verwijdering is dat de scheidingsbanden niet volgens de juiste richtlijnen voor verkeersveiligheid waren aangebracht: ze waren onvoldoende in het asfalt verankerd en lagen te hoog. Voordat de werkzaamheden kunnen worden herstart, moet nu eerst nog een verkeersbesluitprocedure zijn doorlopen. De verwachting is dat dit zes tot acht weken duurt.