Aanbesteding waterharmonica in Krabbeplas voorlopig teruggetrokken

De aanbesteding voor de realisatie van de waterharmonica bij de Krabbeplas is voorlopig teruggetrokken. De aanbesteding wordt teruggetrokken vanwege onzekerheid over een nieuwe wetgeving wat betreft de kankerverwekkende stof bromaat.

De waterharmonica maakt onderdeel uit van het project SCHOON van Hoogheemraadschap Delfland. Met het project wil het waterschap afvalwater extra schoon maken in een zoetwaterfabriek de waterzuiveringsinstallatie. Dit water kan via de waterharmonica via de Krabbeplas het gebied in. Door dit systeem moet er meer stroming ontstaan in de Krabbeplas en wordt blauwalg tegengegaan.

De Rijksoverheid werkt op dit moment een nieuwe norm voor bromaat in geloosd water uit. Pas daarna gaat Delfland onderzoeken of een zoetwaterfabriek kan worden gerealiseerd die kan voldoen aan deze norm. En na die ontwikkeling kan overgegaan worden tot aanbesteding en realisatie van de waterharmonica.

Het plan was om de waterharmonica te realiseren in 2024 als ook de Blankenburgtunnel gereed is. Het is onduidelijk of deze datum nog haalbaar is door de nieuwe ontwikkelingen.