‘Signalering is essentieel bij armoedebestrijding’

Theo Werner, projectcoördinator bij het Fonds Schiedam Vlaardingen, stelt dat de signalering van armoede de hoogste prioriteit is bij de bestrijding hiervan. “Je moet het zien en het thema durven te bespreken”, aldus Werner. “Het in gesprek komen met ouders is het allerbelangrijkste bij dit onderwerp om daarna eventueel te kunnen werken aan preventie.

Vorig jaar is de Onderwijsvisie 2025-2025 vastgesteld. Een door de scholen aangedragen belangrijk thema is onderwijs en armoede. Er komt nu een uitvoeringsprogramma die voorziet in de behoefte om scholen en kinderopvang te ondersteunen in hoe ze het beste kunnen omgaan met armoede bij gezinnen. Minters wijkteams, stichting Aanzet, stichting Humanitas, portal opgroeien in Vlaardingen en de deelnemende scholen zijn samenwerkingspartners bij de uitvoering.

Volgens Werner zijn er een aantal gesprekken geweest en is het nu tijd voor concrete uitvoering. “De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de gemeente maar ook bij iedere betrokken organisatie.” Tevens gaf hij aan dat armoede niet altijd te voorkomen is omdat het leven soms nu eenmaal anders loopt. “Verlies van werk, relaties die stuklopen, mensen die alleen achter blijven met kinderen, gezondheidsproblemen; het zijn gebeurtenissen die soms onvermijdelijk zijn en kunnen leiden tot een armoedeval.”

Onvermijdelijk
“Dit soort levensgebeurtenissen zijn niet te voorkomen, maar we kunnen wel voorkomen dat kinderen in het onderwijs niet het slachtoffer worden van wat er thuis kan gebeuren en daardoor in een achterstandssituatie terecht komen. De drempel van schaamte zal wellicht blijven bestaan, maar we moeten dit thema bespreekbaar maken om de drempel zo laag mogelijk te houden.” Werner besluit zijn gedreven betoog met de opmerking het spannend te vinden om te zien waar men over een half jaar concreet zal staan. “De plannen zijn er, maar nu moeten er echte stappen gezet gaan worden.”

Beluister hier het hele gesprek met Theo Werner over onderwijs en armoede: