750 Jaar Vlaardingen in Streekmuseum Jan Anderson

In de feestmaand mei is het Streekmuseum iedere dag geopend van 14.00 – 16.00 uur. In de tentoonstelling wordt de geschiedenis van Vlaardingen getoond.

Voordat Vlaardingen zijn stadsrechten verkreeg, kwam Willibrord in opdracht van de Paus vanuit Ierland naar Vlaardingen om een houten kerkje op de Markt te stichten.

Na de tolheffing van Dirk III in 1018, gaf graaf Floris de Vijfde de zo verlangde stadsrechten waardoor de bewoners in geheel Holland de goederen belastingvrij konden aanbieden. Floris had in Vlaardingen zijn Hof. De belangrijkste inkomsten voor Vlaardingen waren de koopvaardij op de Oostzeelanden en de landbouw in de stad en rondom Vlaardinger-Ambacht. Later kwam de visserij als motor voor de stad en groeide Vlaardingen uit tot de grootste en belangrijkste vissershaven van Nederland.

Niet alleen de visserij was belangrijk ook het ‘Vlaardings lekkers’ zoals de ijsmoppen, ijzerkoekjes, de broeder, Van Toor Schelvispekel en de haringkoekjes van Patisserie Royal.

In het Streekmuseum zijn materialen te zien die het museum heeft ontvangen van de verschillende burgemeesters. Veel historisch materiaal wordt getoond zoals de vlag van de Willem de Zwijger Padvindersgroep die zij van Prins Hendrik hebben ontvangen. Tevens worden naoorlogse successen getoond, zoals het Kolpabad met een 50 meter wedstrijdbad (gebruikt door de Olympische zwemploeg in 1956), de Stadsgehoorzaal die geen schouwburg mocht worden genoemd, de Beneluxtunnel die werd bemand met de overbodig geworden melkboeren en tevens het Holy Ziekenhuis.

Tenslotte de Rederijkers vanaf 1517, de tol van 1809, de vier nieuwe molens aan de Galgkade en de trekschuit uit de 17e eeuw.

De tentoonstelling in het Streekmuseum Jan Anderson toont in 48 vitrines voor elk wat wils de geschiedenis van Vlaardingen.