Gemeenten, aannemers en WarmtelinQ en hun afspraken over social return

MaatschappelinQ als startschot van social return.

WarmtelinQ, een project van Gasunie, zorgt dat restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen. Op 8 november 2021 heeft Gasunie definitief besloten om het tracédeel van Vlaardingen naar Den Haag aan te leggen. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in februari 2022. De graaf- en bouwwerkzaamheden starten rond de zomer van 2022. WarmtelinQ schat in dat de aanleg van tracédeel Vlaardingen–Den Haag zo’n 16 tot 24 maanden werk is.

De afspraken over social return tussen gemeenten, aannemers en WarmtelinQ hebben betrekking op de aanpak om binnen het project WarmtelinQ samen op te trekken in het realiseren van stage- en arbeidsplaatsen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om het partnerschap te versterken, besloten WarmtelinQ, gemeenten en uitvoerende aannemers om ook samen te werken aan de maatschappelijke bijdrage van WarmtelinQ. Met social return komen er gedurende het project arbeidsplaatsen beschikbaar voor inwoners die moeilijk aan een baan komen.

In een serie verkennende gesprekken met gemeenten en contractpartijen op het tracé Vlaardingen – Den Haag zijn de wensen, behoeften en ideeën van alle partijen in kaart gebracht. Samen met Sophie de Jong (vanuit WarmtelinQ de aanjager van dit project) maakten zij ook het plan van aanpak. Sophie de Jong: “We hebben geleerd dat het bij social return altijd om maatwerk gaat. Nu we aan de slag gaan met concrete afspraken is het zaak om de afgesproken samenwerking zorgvuldig in te vullen.“

MaatschappelinQ kenmerkt het einde van de ontwerpfase en de start van de concrete en zorgvuldige uitwerking van social return. WarmtelinQ zal dit vervolgtraject als kartrekker coördineren, zodat de basis wordt gelegd voor een sterke samenwerking. En met aan het einde van dit jaar de eerste arbeidsplaatsingen.

Bron: https://www.warmtelinq.nl