20 januari: Informatiebijeenkomst aanleg WarmtelinQ

Gasunie gaat dit jaar aan de slag met de aanleg van warmtetransportleiding, WarmtelinQ. Voor een deel wordt de leiding onder het maaiveld door geboord, maar op verschillende plekken moet Gasunie voor de aanleg ook de grond in. Dat betekent onder andere dat een stuk van park Achterlangs op de schop moet en daarna opnieuw ingericht zal worden. Om u hierover te informeren, houdt het projectbureau van WarmtelinQ een online informatiebijeenkomst op donderdag 20 januari.

De warmteleiding komt in Vlaardingen te liggen vanaf de groenstrook tussen de A20 en de Burgemeester Heusdenslaan, en dan via de Lepelaarsingel verder langs de Zwanensingel. Vervolgens gaat de leiding door park Achterlangs (langs de A4) richting Delft. De werkzaamheden beginnen eind januari en duren naar verwachting tot najaar 2023. 

Een eerdere informatiebijeenkomst over de werkzaamheden en de herinrichting kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Op donderdag 20 januari tussen 19.00 en 20.30 uur organiseert WarmtelinQ daarom alsnog een informatiemoment, dit keer digitaal. U kunt zich tot maandag 17 januari aanmelden via www.warmtelinq.nl/bijeenkomsten
Tijdens de bijeenkomst krijgt u een toelichting over het ontwerp voor de herinrichting van de landschapsarchitect en ook de aannemer die het werk gaat uitvoeren en het bedrijf dat het groen zal weghalen en weer opnieuw aanleggen zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. 

Foto: Provincie Zuid-Holland