Foto: nationalevacaturebank.nl

1 op de 5 Nederlanders ervaart weleens sociale onveiligheid op het werk

Ruim driekwart van de Nederlandse bevolking tussen de 18 en 68 jaar (76%) voelt zich sociaal veilig op het werk, aldus de Arbeidsmonitor 2022 van de Nationale Vacaturebank.

Desondanks heeft bijna 1 op de 5 Nederlanders weleens sociale onveiligheid op de werkvloer ervaren. Het blijft vaak een onbesproken onderwerp en in 23% van de organisaties is het nog steeds onduidelijk waar mensen terechtkunnen.

Uit het onderzoek blijkt dat meer vrouwen dan mannen zich weleens sociaal onveilig voelen op het werk. Volgens de respondenten is er sprake van sociale veiligheid wanneer er respectvol met elkaar wordt omgegaan (67%), wanneer ze vrij zijn om zichzelf te kunnen zijn (59%) en wanneer ze niet worden beoordeeld op grond van gender, afkomst, geslacht of geaardheid (59%). Sociale onveiligheid wordt vaker ervaren door medewerkers met een biculturele achtergrond.

Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft 16% weleens te maken gehad met discriminatie op het werk; dat geldt met name voor de generatie tot 35 jaar. Daarnaast kent 12% wel iemand die eens te maken heeft gehad met discriminatie, of heeft dit zien gebeuren bij collega’s. Het gaat dan bijvoorbeeld over het ontvangen van negatieve opmerkingen (47%) of over ongelijke behandeling (40%). Wanneer dit gebeurt, zijn mannen sneller geneigd zich uit te spreken en het aan te kaarten. In 28% van de gevallen wordt er echter helemaal geen melding gemaakt of actie ondernomen.

De Discriminatie Arbeidsmonitor is een terugkerend onderzoek van Nationale Vacaturebank in samenwerking met online veldwerkbureau Panel Inzicht. Het onderzoek is dit jaar voor de derde keer uitgevoerd. De 2500 respondenten vormen een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking waarin zowel werknemers, werkgevers, zzp’ers als werklozen zijn ondervraagd.

Lees hier het volledige artikel: https://www.nationalevacaturebank.nl/carriere/actueel/discriminatie-arbeidsmonitor-2022-1-op-de-5-nederlanders-ervaart-wel-eens-sociale-onveiligheid-op-het-werk